Pexels Pixabay 164529

In mei en juni is het traditie dat werkgevers het vakantiegeld uitbetalen aan hun bedienden. Dit omvat zowel het dubbel (85%) als aanvullend (7%) vakantiegeld, gebaseerd op het huidige maandloon, alsook op de prestaties geleverd in het vorige kalenderjaar, het zogenaamde vakantiedienstjaar.

Om het vakantiegeld correct te berekenen voor bedienden die in 2023 of 2024 in dienst zijn getreden, hebben we het vakantieattest van hun vorige werkgever(s) nodig. Als dit nog niet is gebeurd, willen we u vriendelijk verzoeken om deze attesten zo spoedig mogelijk te bezorgen aan uw dossierbeheerder.

Hoewel uw dossierbeheerder de praktische berekening zal uitvoeren, vinden we het belangrijk dat u begrijpt hoe het vakantiegeld wordt berekend. Het vakantiegeld bestaat uit drie delen:

  • Enkel vakantiegeld: Dit wordt betaald wanneer een bediende vakantiedagen opneemt. Hierop zijn gewone RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing van toepassing.
  • Dubbel vakantiegeld: Dit bedraagt 85% van het brutomaandloon van de maand waarin de hoofdvakantie van de werknemer begint. De werknemer ontvangt 1/12de per gepresteerde of gelijkgestelde maand in het vakantiedienstjaar.
  • Aanvullend dubbel vakantiegeld: Dit is een toeslag van 7% van hetzelfde brutomaandloon, ook pro rata het aantal gepresteerde of gelijkgestelde maanden.

Je vraagt je misschien af waarom we niet gewoon 92% van het brutomaandloon nemen. Dit heeft te maken met RSZ-bijdragen. Beide dubbele vakantiegelden zijn vrijgesteld van RSZ-werkgeversbijdragen, maar er wordt wel een RSZ-werknemersbijdrage van 13,07% ingehouden op het dubbel vakantiegeld (85%). Het aanvullend dubbel vakantiegeld (7%) is volledig vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.

Tenzij anders overeengekomen, zal ORBISS het vakantiegeld voor de bedienden berekenen met het loon van de maand juni.

Zoals we reeds meegegeven hebben in een artikel in de maand april, is er wel het één en het ander veranderd in de regelgeving omtrent vakantiegeld. Volgens de nieuwe regeling wordt het enkel vakantiegeld verrekend telkens wanneer een werknemer een vakantiedag opneemt die is verworven bij een vorige werkgever. Hierdoor zal het volledige bedrag voor de betaalde vakantiedagen niet meer in één keer worden verrekend met het loon van de maand juni. Het is dus belangrijk dat uw dossierbeheerder reeds bij de indiensttreding van een bediende zijn of haar vakantieattest ontvangt.

P.s.: Voor arbeiders in de bouwsector zal het Vakantiefonds Bouw het vakantiegeld uitbetalen op 20 juni 2024.

Meer nieuws