Retired

Zoals u weet is er een aanvullend pensioenplan voorzien voor de bouwarbeiders (PC 124), namelijk het Construo plan van PensioB. Vanaf 1 januari 2023 wordt er ook voor de bedienden van een bouwonderneming, resulterend onder APCB 200, in een sectoraal aanvullend pensioenplan voorzien.

Dit als eerste stap in de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden met de bedoeling om tegen 1 januari 2030 tot een geharmoniseerd plan voor alle werknemers ten belope van 2,65% van het loon te komen. De sociale partners legden hun akkoord vast in de CAO van 8 december 2022 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden ondernemingsactiviteit bouw.

Bij aanvang zal de patronale bijdrage 1,30% bedragen, deze bedraagt uit 1,10% bijdrage aan het aanvullend pensioenstelsel en daarnaast 0,2% kosten en parafiscale bijdragen. Aangezien de ondernemingen hieromtrent nog informatie moeten overbrengen naar het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Aanvullende Pensioenen Bouwbedrijf (FBZp), en deze informatie nog allemaal moet verwerkt worden, zal de eerste inning pas gebeuren op 1 januari 2024. Voor 2023 zal er dan nog geen inning zijn gebeurd waardoor de patronale bijdrage in 2024 uitzonderlijk 2,60% bedragen.

Wanneer uw onderneming één of meerdere pensioenplannen of groepsverzekeringen heeft lopen voor al uw bouwbedienden en deze zijn minstens gelijkwaardig aan dit sectoraal aanvullend pensioenplan, dan kan u opteren om hiervan geen gebruik te maken. Begin 2023 zal u hierover een brief ontvangen van het FBZp/PensioB met meer informatie, de gegevens die zij desgevallend moeten ontvangen van u en de wijze waarop. U vindt deze brief onderaan het artikel in een PDF-document dat u kan downloaden.

Uiteraard volgen wij dit voor onze bouwklanten nauwlettend mee op en zullen we hen hierover ook nog verder over communiceren.

In tussentijd vindt u meer informatie op de website van PensioB.

Bron: website van Pensio B (https://www.pensiob.be/nl-BE/) en CAO van 8 december 2022 tot invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de bedienden ondernemingsactiviteit bouw.

Meer nieuws