Working Home

Wanneer de werknemer structureel en op regelmatige basis (lees: gemiddeld 8 uren per week) van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen. Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

De kantoorvergoeding bedroeg sedert 1 juni 2022 maximaal € 140,15 per maand. De RSZ heeft nu beslist om deze vergoeding op te trekken naar € 142,95 per maand met ingang van 1 september 2022.

Ter info willen we nog eens meegeven dat de werkgever de volgende extra onkostenvergoedingen kan geven:

  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement; EN
  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur; OF
  • maximum € 10,00 per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (€ 5,00 per maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

Bron: Administratieve instructies RSZ 2022/3.

Meer nieuws