Image From Rawpixel Id 1390 Jpeg 1

In het kader van werkbaar en wendbaar werk kunnen vrijwillige overuren gepresteerd worden zonder dat de werkgever hiervoor een specifieke reden of bepaalde omstandigheden moet aantonen.

Het is bovendien de werknemer die het initiatief neemt en vrijwillig vraagt om de normale arbeidstijd op deze manier te overschrijden, maar de werkgever kan niet gedwongen worden om op deze vraag in te gaan.

Weinig administratieve verplichtingen

Om het vrijwillige karakter van het systeem te vrijwaren, moet de werknemer voorafgaandelijk uitdrukkelijk zijn schriftelijk akkoord geven. Dit akkoord is 6 maanden geldig en kan daarna vernieuwd worden.

Voor de toepassing van de vrijwillige overuren moet er verder geen toestemming gevraagd worden, niet van de syndicale delegatie, noch van de inspectie. Deze overuren kunnen bovendien worden gepresteerd buiten de uurroosters bepaald in het arbeidsreglement.

Vrijheid, maar ook grenzen

De werknemer kan maximaal 120 overuren per kalenderjaar presteren. Hierbij mag de maximale grens van 11 uur per dag en 50 uur per week mag niet worden overschreden.

Daarbij dient er rekening gehouden te worden met de interne grens van 143u. Deze interne grens heeft als bedoeling erop toe te zien dat arbeiders in de loop van een jaar maximum 143 uren meer presteren. Van zodra die grens is bereikt, moet er inhaalrust genomen worden.

In het kader van de vrijwillige overuren worden de eerste gepresteerde 25 uren niet meegeteld voor de berekening van de interne grens.

Het feit dat de overuren vrijwillig zijn, volstaat bovendien op zich niet om te mogen werken op zaterdag, zondag, feestdag, inhaalrust of 's nachts. Ze zijn bedoeld voor prestaties in de week. Maar als men beschikt over een andere reden om die dagen te mogen werken , dan mag men vrijwillige overuren eraan toevoegen.

Overloon

De vrijwillige overuren geven geen recht op inhaalrust, maar worden uitbetaald met overloon. Indien de arbeider meer dan 9u. per dag en/of 40u. per week presteert, zal de toeslag 50% bedragen. Presteert hij deze uren op zon- en feestdagen, dan bedraagt de toeslag 100%.

Meer nieuws