Webinar

Op 15 februari van dit jaar vond onze regering een akkoord omtrent een arbeidsdeal. De ambitieuze doelstelling was om via een meer moderne arbeidsmarkt een werkzaamheidsgraad van 80 % tegen 2030 te bekomen.

Nieuwe maatregelen zoals een 4-dagenweek voor voltijdse werknemers, recht op deconnectie en transitietrajecten vonden dan ook gretig hun weg naar pers en media.
Het duurde echter tot 10 november vooraleer de wet betreffende de arbeidsbepalingen, voortvloeiend uit de arbeidsdeal, in het Belgisch Staatsblad verscheen.

We vinden in deze wetgeving vier thema’s terug met bepalingen die voor onze werkgevers belangrijk zijn:

  • Arbeidsduur
  • Opleidingen
  • Meer dynamische arbeidsmarkt
  • Deconnectie

Zowel de kleine als grote ondernemingen zullen ingevolge de arbeidsdeal bepaalde zaken moeten aanpassen in hun werking en/of hun arbeidsreglement. Zodanig dat men conform de nieuwe wetgeving gerust 2023 kan binnentreden.

Geert Michiels partner bij advocatenkantoor LAWTREE zal u, aan de hand van deze 4 thema’s, wegwijs maken doorheen de verplichtingen die deze arbeidsdeal met zich meebrengt voor de werkgevers.

Hij gaat in het webinar ook in op de afschaffing van het ziektebriefje voor de eerste dag ziekte.

Mario Robberechts, directeur van ORBISS, zal de toepasbaarheid van de nieuwe wetgeving op de bouwondernemingen toelichten.

Graag nodigen we u dan ook uit om u via onderstaande link in te schrijven voor deze webinar.