Inhaalrust

Constructiv stuurde op maandag 14 november 2022 reeds de ‘inhaalrustattesten bouw’ naar de ondernemingen toe. Dat is iets vroeger dan gebruikelijk, de vorige jaren werden die vaak eind november/begin december ontvangen.

Constructiv liet weten dat de zending in de meeste gevallen enkel betrekking heeft op de eerste zes inhaalrustdagen van 2022. Niet alle DMFA-gegevens met betrekking tot het 3de kwartaal 2022 (die door de sociale secretariaten zelfs tot 18 november kunnen ingezonden worden), konden bij de opmaak van de attesten al verwerkt worden.

Via een bijkomende uitgifte zullen er binnenkort attesten met betrekking tot de volgende zes inhaalrustdagen (oktober, november, december) opgemaakt worden en naar de ondernemingen gezonden worden.

Belangrijk: beide attesten moeten aan de arbeiders bouw bezorgd worden. Zij zullen dus met de twee verschillende attesten naar hun vakbond moeten stappen. Om dubbele betalingen te vermijden, gaat Constructiv immers niet de eerder uitgegeven rustdagen opnieuw vermelden op een recenter attest.

Voor volgend jaar neemt Constructiv zich voor om de uitgifte en verzending iets later te doen.

De reglementering over de inhaalrustdagen bouw werd door ORBISS besproken in een uitgebreid dossier dat voor u ter beschikking is via deze link.