Hammer 620011 1280

Heel wat jaren was een verplichte aanpassing aan het arbeidsreglement door een nieuwe wetgeving heel uitzonderlijk. De laatste twee jaren zijn de wijzigingen haast niet op te volgen voor de personeels- of een HR-verantwoordelijke van een onderneming. De verschillende nieuwe reglementeringen zorgden eind 2022 en begin 2023 al voor een resem noodzakelijke aanpassingen aan het arbeidsreglement van een Belgisch werkgever.

Spijtig genoeg was hierdoor uw arbeidsreglement niet voor een lange periode up-to-date, ook nu dringen zich 3 aanpassingen en/of toevoegingen zich op:

  • Zo bracht een nieuwe wetgeving van 1 juni 2023, die de werkgever laat voldoen aan een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (‘de zaak Hakelbracht), enkele noodzakelijke aanpassingen met zich met mee in de bijlage over bescherming tegen psychosociale belasting op het werk.
    In dit deel zullen we ook mogelijkheid voorzien tot de vermelding van de coördinaten van een vertrouwenspersoon. Deze is immers vanaf 1 december 2023 verplicht voor werkgevers vanaf 50 werknemers en in enkele andere gevallen.
  • Mogelijk heeft u al vernomen dat wanneer werknemers in 2024 tijdens hun vakantie ziek worden, hun verlofrechten kunnen behouden wanneer ze dit melden aan de werkgever. Dit vraagt vanaf 2024 ook een aanpassing aan het arbeidsreglement, meer bepaald in de artikels over het ziekteattest waar men moet beschrijven hoe de melding moet gebeuren aan de werkgever wanneer deze situatie zich voordoet.
  • Een laatste aanpassing is noodzakelijk in het deel van het arbeidsreglement waar de opzegwijze en termijnen van de werknemers staan vermeld. Vanaf 28 oktober 2023 is de maximale opzeg bij een ontslagname van de werknemer beperkt tot 13 weken.


ORBISS zal haar klanten voorzien in één document dat kan toegevoegd worden tot het arbeidsreglement waardoor we de administratieve last tot het minimum wordt beperkt. Voor gans de bijlage toe te voegen tot jullie arbeidsreglement moet er wel de volledige procedure tot wijziging van een arbeidsreglement worden gevolgd, ook al geldt er maar een verplichting tot deze procedure voor één van de drie aanpassingen.

De omzendbrief met de bijlage tot het arbeidsreglement, en een procedure tot indiening met noodzakelijke documenten, wordt naar onze klanten verzonden op donderdag 7 december 2023.