Konstantinos Hasandras Aivb Dh Wu Fyw Unsplash

Sinds 2009 betaalt u als werkgever mogelijk extra Sabam omdat uw personeel ‘op de werkvloer’ naar muziek ­luistert. Het gaat daarbij niet alleen over muziek in de bureaus of in uw atelier, maar ook bijvoorbeeld op de werf.

Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers op het werk, is ‘de werkplaats’ elke plaats waar gewerkt wordt. Dat kan zowel in een afgesloten als open ruimte zijn, die zich binnen of buiten de onderneming, de vereniging of de openbare dienst bevindt.

Het tarief voor dit toepassingsgebied wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst met als berekeningsbasis het aantal VTE’s (Voltijds Equivalenten). Dit cijfer staat steeds op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar n-1. Door dit tarief te betalen, mag muziek worden gespeeld op elke werkplek van het bedrijf.

Wanneer betaalt u geen Sabam?

Bent u een zelfstandige zonder personeel of een 'kleine werkgever', dan hoeft u geen (extra) Sabam te betalen. Pas als u negen of meer voltijdse equivalenten (VTE) als personeel in dienst heeft, moet u mogelijk de muziektaks betalen voor de muziek die op de werkvloer klinkt.