Sport En Cultuurcheques

Een nieuwe wet zorgt voor wijzigingen aan de regeling van sport- en cultuurcheques, meer bepaald aan de geldigheidsduur en aan de toekenningsvorm. De wetgever wilt de regeling op deze manier gelijktrekken met deze voor maaltijd- en ecocheques

Wat?

Sport- en cultuurcheques zijn een vorm van alternatieve verloning, die op fiscaal en sociaal vlak gunstig is. De cheques kunnen worden gebruikt bij sportzalen, voor toegangstickets voor festivals en concerten, tentoonstellingen, theaters,...

Wijzigingen

Vanaf 1 juli 2024 kunnen de sport- en cultuurcheques enkel nog in elektronische vorm worden toegekend en niet langer op papier worden uitgegeven.

De geldigheidsduur van de sport- en cultuurcheques gaat 15 maanden bedragen en gaat in op het moment dat de cheques ter beschikking worden gesteld.

Na het vervallen van de sport- en cultuurcheques kan een werknemer eenmalig bij de uitgever een aanvraag doen tot reactivering van de cheques. Deze worden dan gereactiveerd voor 3 maanden. Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2024.

Toekenningsvoorwaarden

Er gelden bepaalde voorwaarden voor de toekenning van sport- en cultuurcheques, namelijk:

  • de toekenning moet gebeuren via een collectieve arbeidsovereenkomst op sectoraal of ondernemingsniveau. Indien dit niet mogelijk is, kan dit ook geregeld worden in een individuele overeenkomst tussen de werkgever en werknemer;
  • de cheques mogen niet ter vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel worden toegekend;
  • het totale bedrag van de cheques mag per werknemer maximaal € 100 per jaar bedragen;
  • de cheques moeten afgeleverd worden op naam van de werknemer;
  • de geldigheidsperiode moet uitdrukkelijk worden vermeld;
  • er moet uitdrukkelijk worden vermeld bij welke verstrekkers de cheques kunnen worden ingeruild, namelijk bij bepaalde cultuurverstrekkers en bij bepaalde sportverenigingen;
  • de sport- en cultuurcheques mogen niet ingeruild worden voor geld.


Bron: Wet van 29 maart 2024 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de sport/cultuurcheques en de koopkrachtpremies, BS 19 april 2024.