Spilinc

In april 2024 werd de spilindex overschreden. Naast een stijging van 2% voor de sociale uitkeringen en pensioenen zorgt dit ook voor een verhoging van de bijkomende 'aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid'.

Het nieuwe bedrag per dag tijdelijke werkloosheid bedraagt vanaf 1 mei 2024 5,10 EUR. Het grensbedrag van 4000 EUR bruto per maand zal dit kalenderjaar niet meer aangepast worden.

De 'aanvullende vergoeding tijdelijke werkloosheid' trad op 1 januari 2024 in werking. De vergoeding werd gekoppeld aan de spilindex, net zoals het gewaarborgd minimum maandinkomen, de aanvullende vergoeding bij SWT, het flexiloon in de horeca,...

Het Federaal Planbureau voorziet de eerstvolgende overschrijding van de spilindex voor februari 2025.

Bron: Federaal Planbureau, www.plan.be.

Meer nieuws