Kranen

De bouwkalender voor 2022 voor de provincie Antwerpen is ons kenbaar gemaakt door onze collega's van Confederatie Bouw Provincie Antwerpen.

De vakantieregeling voor de bouwsector in de provincie Antwerpen bestaat 3 verschillende vormen van sluitingsdagen:

  1. De in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, PC 124, vastgelegde inhaalrustdagen.
  2. De wettelijke feestdagen en de in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, PC 124, vastgelegde vervangingsdagen voor feestdagen.
  3. De door de sociale partners aanbevolen collectieve verlofperiode tijdens de zomer.

De inhaalrustdagen en feestdagen zijn verplicht te volgen en dienen ook vermeld te worden in het arbeidsreglement.
Wanneer u een afwijking wil op de collectieve verlofperiode dient u dit als onderneming zelf te melden aan de lokale directie Toezicht op de Sociale Wetten.