Betaling van lonen

Zoals u weet worden de lonen van de bouwarbeiders, paritair comité 124, bij aanvang van elk kwartaal verhoogd indien de indexen positief zijn. Dit gebeurt met een vast bedrag per categorie op basis van het baremaloon van die categorie en de indexcoëfficiënt.
De indexcoëfficiënt voor 1 oktober 2021 bedraagt 1,008531243.

PC 124 Bouwbedrijf – Overzicht loonbarema kw. 4/2021

Barema bruto uurlonen (geldig sinds 01/10/2021)

Basisbarema

Bruto uurloon

Indexering

cat. I

14,934

+0,126

cat. IA

15,677

+0,133

cat. II

15,921

+0,135

cat. IIA

16,715

+0,141

cat. III

16,931

+0,143

cat. IV

17,972

+0,152

Categorieën

Bruto uurloon

ploegbaas A – cat. III + toeslag

18,624

ploegbaas B – cat. IV + toeslag

19,769

Meestergast – cat. IV + toeslag

21,566

Toeslag Petrochemie

0,644

Vergoeding kost en huisvesting (geldig sinds 01/10/2021)

Kost

EUR 28,38

Huisvesting

EUR 13,55

Totaal

EUR 41,93

Jongerenbarema

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, als volgt vastgelegd:

Leeftijd

Bruto uurloon

15 jaar

8,064

15 jaar 6 maanden

8,811

16 jaar

9,558

16 jaar 6 maanden

11,051

17 jaar

12,545

17 jaar 6 maanden

14,038

18 jaar

14,934

Studentenloon (geldig sinds 01/07/2021):

  • Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 10,534 €/u
  • Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 9,664 €/u