Mohamed Ajufaan Dw Ihrac2S Ea Unsplash

Ja, dat kan. Maar hiervoor heeft u als werkgever echter de uitdrukkelijke toestemming van de arbeider(s) nodig.

Zorg voor een uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat uw arbeiders akkoord gaan om toch te werken tijdens het collectief bouwverlof en zorg dat die documenten ook op de werf aanwezig zijn als er controle komt.

Bovendien moet u de afwijking op het collectief verlof meedelen aan het Toezicht op de Sociale Wetten. U vermeldt de concrete periode en de namen van de betrokken arbeiders.

Tip: Verwittig ook de arbeidsongevallenverzekeraar om problemen te vermijden één van uw werknemers juist op die dag een ongeval zou krijgen.

Meer nieuws