Tim Marshall C Atz Huz7 Z8G Unsplash

Wanneer u als werkgever een nieuwe werknemer aanneemt met een arbeidshandicap, of één van uw werknemers krijgt te maken met een beperking in zijn werkmogelijkheden, dan bevordert de overheid deze tewerkstellingen via een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).

Via die premie wilt de overheid de extra werkgeverskosten, en de invloed van de arbeidshandicap op het rendement van de werknemer, vergoeden. Een volledig overzicht van de voorwaarden, procedure en vergoedingen vindt u de website van de Vlaamse Overheid.

Er zijn uiteraard enkele voorwaarden verbonden aan deze ondersteuningspremie, maar de belangrijkste is dat de werknemer een arbeidshandicap heeft die erkend is door de VDAB. De werkgever kan omwille van het recht op de privacy hier geen stappen in ondernemen, dat moet de werknemer zelf doen. Op deze link van de VDAB staat de procedure tot aanvraag uitgelegd.

Wanneer de werknemer aan de voorwaarden voldoet kan de werkgever een aanvraag indienen via het WSE-loket, het online loket van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid (DWSE). Dit kan wel pas nadat de werknemer effectief is aangeworven of onmiddellijk bij werknemers die al langer in dienst zijn. De premie bestaat uit een geldelijke subsidie die de Vlaamse overheid per kwartaal stort aan de werkgever en is gebaseerd op een percentage van het referteloon van de werknemer. De tussenkomst verloopt via onderstaande tabel. Het referteloon bestaat uit het belastbaar loon (bruto loon verminderd met de RSZ-werknemersbijdragen) en de patronale bijdragen. Het referteloon is wel gelimiteerd op tweemaal gemiddeld gewaarborgd maandinkomen maal 3, aangezien het op kwartaalbasis wordt berekend.

VOP onbepaalde duur

VOP bepaalde duur

1ste tot 5de kwartaal

40% geplafonneerd referteloon per kwartaal X tewerkstellingspercent.

20% geplafonneerd referteloon per kwartaal X tewerkstellingspercent.

6de tot 9de kwartaal

30% geplafonneerd referteloon per kwartaal X tewerkstellingspercent.

20% geplafonneerd referteloon per kwartaal X tewerkstellingspercent.

10de en latere kwartalen

20% geplafonneerd referteloon per kwartaal X tewerkstellingspercent.

/

Een VOP van onbepaalde duur loopt tot vijf jaar na het kwartaal van aanvraag en een VOP van bepaalde duur stopt na twee jaar na het kwartaal van aanvraag. Er kan echter wel een verlenging worden aangevraagd via DWSE net als een gemotiveerde aanvraag tot verhoging van de tussenkomst.

Meer nieuws