Jeswin Thomas Gu Lak5Gqj Y Unsplash

Een student kan inderdaad werken bij een onderneming in een periode wanneer andere werknemers verlof hebben. Het zorgt er dan wel voor dat het collectief karakter van de verlofperiode binnen die onderneming wegvalt.

Dit heeft twee rechtstreekse gevolgen voor de andere werknemers binnen de onderneming:

  • Ze zijn niet langer genoodzaakt om zelf verlof tijdens die gehele periode te nemen, men mag dus ook komen werken.
  • Werknemers die vanwege onvoldoende vakantierecht tijdens die periode gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting, kunnen dat hierdoor niet meer.

Geldt dit ook voor het bouwverlof?

Ja, maar voor bouwbedrijven is het antwoord genuanceerder. Neemt u deel aan het bouwverlof dan moet u, omwille van een afwijking hierop, een melding doen aan de plaatselijke directie Toezicht op de Sociale Wetten. U vindt de volledige lijst van deze lokale diensten hier: Directies TSW.

Geldt dit ook voor inhaalrustdagen?

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat studentenarbeid niet mogelijk is in een bouwonderneming op de sectorale inhaalrustdagen. Deze dagen zijn collectief vastgelegd en hier kan enkel onder zeer strikte voorwaarden op afgeweken worden.

Meer nieuws