Work At Home

Wanneer de werknemer structureel en op regelmatige basis (lees: gemiddeld 8 uren per week) van thuis werkt, kan de werkgever maandelijks een forfaitaire onkostenvergoeding toekennen.

Deze onkostenvergoeding is bedoeld om de kosten verbonden aan het thuiswerk te vergoeden. Het gaat over de terbeschikkingstelling van materiaal, meubilair en algemene kantoorkosten verbonden aan thuiswerk.

De kantoorvergoeding bedroeg maximaal € 134,71 per maand. De RSZ heeft nu beslist om deze vergoeding op te trekken naar € 137,40 voor de periode van 1 april 2022 tot en met 31 mei 2022. Vanaf 1 juni 2022 bedraagt het maximumbedrag € 140,15 per maand.

Ter info willen we nog eens meegeven dat de werkgever de volgende extra onkostenvergoedingen kan geven:

  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement EN;
  • maximum € 20,00 per maand voor het professioneel gebruik van een privécomputer met randapparatuur OF;
  • maximum € 10,00 per maand voor het professioneel gebruik van een eigen tweede computerbeeldscherm, printer/scanner zonder privécomputer (€ 5,00 per maand per item gedurende maximaal 3 jaar).

De werkgever was eveneens in de mogelijkheid te opteren om werknemers die op structurele basis van thuis werkten een onkostenvergoeding, gelijk aan 10% van het brutoloon met betrekking tot de dagen telewerk, toe te kennen.

Deze vergoedingsregeling dooft uit vanaf 1 juni 2022. Vanaf juli 2022 is het bijgevolg niet meer mogelijk om in het systeem te stappen van de 10%-vergoeding die betrekking heeft op de thuiswerkdagen.

Voor de werknemers die reeds in dit systeem zaten vóór 1 juni 2022, kan verder gebruik worden gemaakt van deze regeling op voorwaarde dat er niets aan de overeenkomst wordt gewijzigd.

Bron: Administratieve instructies RSZ 2022/2.

Meer nieuws