Pexels Min An 1230157

Jaarlijks staat er met de loonverwerking van juni in het PC 200 (Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) heel wat te gebeuren. Onder dit Paritair Comité ressorteren onder andere de bedienden die in de bouwondernemingen tewerkgesteld worden.

Ecocheques

In de loop van de maand juni, betaalt u uw werknemers ecocheques. Had u een voltijdse werknemer in dienst gedurende de ganse referteperiode die loopt van 1 juni 2021 tot en met 31 mei 2022, dan bedragen de verschuldigde ecocheques 250 euro. Bedienden die deeltijds werken of die in de loop van de referteperiode in of uit dienst zijn getreden, hebben recht op een gedeelte van dit bedrag.

Wekelijkse arbeidsduur

vanaf 4/5 van voltijdse betrekking

250 EUR

vanaf 3/5 van voltijdse betrekking

200 EUR

vanaf 1/2 van een voltijdse betrekking

150 EUR

minder dan 1/2 van een voltijdse betrekking

100 EUR


Voorzag u in een evenwaardig voordeel, laat het ons dan weten. Dan dienen wij uiteraard niet tot berekening over te gaan.

Jaarlijkse premie

Naast de ecocheques, voorziet het APCB 200 ook een bruto jaarpremie van 277,22 euro voor 2022.

Ook hier loopt de referteperiode van 1 juni vorig jaar tot en met 31 mei van dit jaar en heeft een voltijdse werknemer met volledige prestaties tijdens deze periode, recht op de volledige premie. Voor deeltijdse bedienden wordt de premie berekend in verhouding tot hun arbeidsduur.

Beiden zullen ze het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke loonboeking die in de tweede helft van de maand juni uitgevoerd zal worden door ORBISS.


Meer nieuws