Knelpuntberoep

Naar jaarlijkse gewoonte maakt de VDAB in januari een nieuwe lijst van knelpuntberoepen bekend. Deze lijst vermeldt de beroepen waarvoor werkgevers moeilijk geschikt personeel vinden.

Na de versoepeling van de coronamaatregelen in het voorjaar van 2021 zijn werkgevers vanaf april-mei 2021 opnieuw volop beginnen aanwerven waardoor er intussen een zeer grote krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan.

De oorzaak van deze krapte ligt echter niet enkel bij een tekort aan kandidaten. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende factoren. De vraag naar competenties zoals klantvriendelijkheid, commercieel-technische kennis en talenkennis maakt het soms moeilijk om geschikte werknemers te vinden. Daarnaast vormen ook specifieke arbeidsomstandigheden zoals zware fysieke arbeid, weekend- en avondwerk, deeltijdse contracten of verloning vaak een struikelblok. De kloof tussen de verwachtingen van kandidaten en werkgevers is bovendien soms groot en bemoeilijkt een vlotte invulling van vacatures.0

De zorgsector, bouw, technologische sector en IT blijven de klassieke sectoren met een krapte van geschikte werknemers op de arbeidsmarkt. Dit is de top 10 van de knelpuntberoepen in 2022:

  • Verpleegkundige
  • Technicus industriële installaties
  • Conducteur bouw/werfleider
  • Technicus koeltechniek en klimatisatie
  • Onderhoudsmecanicien
  • Bestuurder trekker-oplegger
  • Schoonmaker bij mensen thuis
  • Technieker werf-, landbouw- en hefmachines
  • Calculator bouw
  • Industrieel elektrotechnisch installateur

De volledige lijst kan u raadplegen op de website van de VDAB.

In 2022 komen er maar liefst 17 nieuwe knelpuntberoepen bij waaronder fietsherstellers, ergotherapeuten, verkopers in doe-het-zelf-zaken en verkopers van sport- en vrijetijdsartikelen.

Deze lijst van knelpuntberoepen is ook belangrijk voor het scholingsbeding. Om een geldig scholingsbeding te kunnen afsluiten, moet het bruto jaarloon van de werknemer hoger liggen dan € 36.785. Deze voorwaarde vervalt indien het beding betrekking heeft op een opleiding voor een beroep of functie opgenomen in de lijst van knelpuntberoepen.

Een andere voorwaarde voor een geldig scholingsbeding, is dat de opleiding waarop het beding betrekking heeft, niet mag voortvloeien uit een wettelijke of reglementaire bepaling om het beroep waarvoor de werknemer werd aangeworven, uit te oefenen. Deze voorwaarde geldt niet voor opleidingen voor een knelpuntberoep.

Bronnen: www.vdab.be; www.hildecrevits.be.