Betaling van lonen

De voorbije twee kwartalen werden de baremalonen van de arbeiders in PC 124 (bouwbedrijf) niet geïndexeerd. Dit kwam omdat de indexen telkens negatief waren. De lonen bleven daardoor ongewijzigd, zoals bepaald in de cao. Vanaf 1 juli 2021 worden de lonen wel verrekend in de huidige indexverhoging. Deze nieuwe loonbarema's zijn geldig voor het derde kwartaal van 2021.

PC 124 Bouwbedrijf – Overzicht loonbarema kw. 3/2021

Barema bruto uurlonen (geldig sinds 01/07/2021)

Basisbarema

Bruto uurloon

Indexering

cat. I

14,808

+0,068

cat. IA

15,544

+0,072

cat. II

15,786

+0,073

cat. IIA

16,574

+0,076

cat. III

16,788

+0,077

cat. IV

17,820

+0,082

Categorieën

Bruto uurloon

ploegbaas A – cat. III + toeslag

18,467

ploegbaas B – cat. IV + toeslag

19,602

Meestergast – cat. IV + toeslag

21,384

Toeslag Petrochemie

0,639


Vergoeding kost en huisvesting (geldig sinds 01/07/2021)

Kost

EUR 28,14

Huisvesting

EUR 13,44

Totaal

EUR 41,58


Jongerenbarema

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, als volgt vastgelegd:

Leeftijd

Bruto uurloon

15 jaar

7,996

15 jaar 6 maanden

8,737

16 jaar

9,477

16 jaar 6 maanden

10,958

17 jaar

12,439

17 jaar 6 maanden

13,920

18 jaar

14,808


Studentenloon (geldig sinds 01/07/2021):

  • Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 10,534 €/u
  • Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 9,664 €/u

Meer nieuws