Jeremy Bishop Ncj5 R2 Wdlh4 Unsplash

In de bouwsector wordt er jaarlijks, per regio, een collectieve verlofperiode vastgelegd.Tijdens dit bouwverlof neemt de bouwsector enkele weken collectief vrij.

Volgt u het bouwverlof niet dan moet u, omwille van een afwijking hierop, een melding doen aan de plaatselijke directie Toezicht op de Sociale Wetten. U vermeldt de concrete periode en de namen van de betrokken arbeiders. U vindt de volledige lijst van deze lokale diensten hier: Directies TSW.

Zorg voor een uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring waaruit blijkt de betrokken arbeiders akkoord gaan om toch te werken tijdens het collectief bouwverlof en zorg dat die documenten ook op de werf aanwezig zijn als er controle komt.

Dit heeft ook gevolgen voor de andere werknemers binnen de onderneming:

  • Ze zijn niet langer genoodzaakt om zelf verlof tijdens die gehele periode te nemen, men mag dus ook komen werken.
  • Werknemers die vanwege onvoldoende vakantierecht tijdens die periode gebruik willen maken van tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting, kunnen dat hierdoor niet meer.

Geldt dit ook voor inhaalrustdagen?

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat arbeid verboden is in een bouwonderneming op de sectorale inhaalrustdagen. Deze dagen zijn collectief vastgelegd en hier kan enkel onder zeer strikte voorwaarden op afgeweken worden.

Tip: Verwittig ook de arbeidsongevallenverzekeraar om problemen te vermijden indien één van uw werknemers juist op die dag een ongeval zou krijgen.