0 Procent

Het koninklijk besluit (KB) dat de loonnorm bepaalt voor 2023 en 2024 is vorige week gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS).

De loonnorm bepaalt de maximale loonkostverhoging voor de jaren 2023 en 2024 en bedraagt dus 0%. De algemene indexeringen, afspraken en gecreëerde mogelijkheden (zoals de koopkrachtpremie), sectorale indexeringen en baremieke verhogingen vallen niet onder de loonnorm. Zij blijven dus gewoon van toepassing.

Aangezien er in vele paritaire comité’s nog volop sectorale onderhandelingen lopende zijn voor de periode 2023-2024, raden we u aan nog geen nieuwe afspraken te maken met de werknemers betreffende verloning. Dit doet u best niet tot de sectorale akkoorden gekend zijn.

Bron: KB van 13 mei 2023 tot uitvoering van het artikel 7,§1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 26 mei 2023.