Betaling van lonen

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

Barema bruto uurlonen

(geldig sinds 01/01/2021)

Basisbarema

Bruto uurloon

Indexering

cat. I

14,740

+0,000

cat. IA

15,472

+0,000

cat. II

15,713

+0,000

cat. IIA

16,498

+0,000

cat. III

16,711

+0,000

cat. IV

17,738

+0,000

Categorieën

Bruto uurloon

Toeslag EUR

ploegbaas A – cat. III + toeslag

18,382

+1,671

ploegbaas B – cat. IV + toeslag

19,512

+1,774

Meestergast – cat. IV + toeslag

21,286

+3,548

Toeslag Petrochemie

0,635

-0,001

Vergoeding kost en huisvesting

(geldig sinds 01/01/2021)

Kost

EUR 27,97

Huisvesting

EUR 13,36

Totaal

EUR 41,33

Jongerenbarema

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeiders, onderworpen aan de deeltijdse leerplicht, als volgt vastgelegd:

Leeftijd

Bruto uurloon

15 jaar

7,960

15 jaar 6 maanden

8,697

16 jaar

9,434

16 jaar 6 maanden

10,908

17 jaar

12,382

17 jaar 6 maanden

13,856

18 jaar

14,740

Studentenloon

(geldig sinds 01/07/2021)

  • Jobstudenten die een bouwopleiding volgen: 10,473 €/u
  • Jobstudenten die geen bouwopleiding volgen: 9,607 €/u