Signed Agreement 2

Bij het begin van elk jaar worden de loongrenzen uit de Arbeidsovereenkomstenwet aangepast. De nieuwe geïndexeerde loongrenzen voor het jaar 2023 zijn op 2 december 2022 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Deze loongrenzen zijn relevant voor het scholingsbeding, het concurrentiebeding en het scheidsrechterlijk beding.

De nieuwe jaarloongrenzen vanaf 1 januari 2023 zijn:

wettelijk basisbedrag

geïndexeerd bedrag in 2023

€ 16.100

€ 39.353

€ 32.200

€ 78.706

Het bedrag van € 39.353 betreft de toepassing van het scholingsbeding en het concurrentiebeding (laagste grens). De grens van € 78.706 gaat over de toepassing van het concurrentiebeding (hoogste grens) en het scheidsrechterlijk beding.

Bron: Aanpassing op 1 januari 2023 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden (artikel 131), BS 2 december 2022.