Km Vergoeding

De regering kondigde eerder aan dat de forfaitaire kilometervergoeding op een aantal vlakken zou gewijzigd worden. Deze aanpassingen kaderen in de steunmaatregelen die de regering voorziet naar aanleiding van de stijgende brandstofprijzen.

Op 16 november 2022 werd in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit gepubliceerd dat de maatregelen officieel maakt.

Retroactieve verhoging kilometervergoeding

Wanneer een werknemer beroepsverplaatsingen maakt met zijn eigen wagen, dan kan hij van de werkgever een terugbetaling krijgen van de gemaakte kosten. Opdat deze kilometervergoeding vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing zou zijn, moet er rekening worden gehouden met een maximumgrens.

Men voorziet in een retroactieve verhoging van deze maximumgrens tot € 0,4020 per kilometer voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022.

Aangepast indexeringsmechanisme

Vanaf 1 oktober 2022 wordt het bedrag van de kilometervergoeding elk kwartaal geïndexeerd en niet langer eenmaal per jaar op 1 juli.

Bijgevolg bedraagt de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022 € 0,4201 per kilometer.

Forfaitaire kilometervergoedingen in 2022

Concreet betekent dit dat in 2022 de volgende maximumgrenzen van toepassing zijn:

  • vanaf 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022: € 0,3707 per kilometer;
  • vanaf 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022: € 0,4020 per kilometer;
  • vanaf 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022: € 0,4170 per kilometer;
  • vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022: € 0,4201 per kilometer.

Om de werkgevers aan te moedigen om de hogere vergoeding ook toe te kennen aan de werknemers, voorziet men een tijdelijk fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingkrediet indien het verhoogde bedrag wordt toegekend. De regelgeving hieromtrent werd echter nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en is dus nog niet officieel.

Bron: Koninklijk besluit van 10 november 2022 van wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2017 tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt, BS 16 november 2022.