Sincerely Media D Gx Oge Xaxm8 Unsplash

Het begin van een nieuw schooljaar betekent dat de opleidingen terug starten waarvoor werknemers Vlaams opleidingsverlof (VOV) kunnen aanvragen.

Mogelijk heeft u als werkgever, wanneer u dit eerder al toepaste, hierover ook al een communicatie ontvangen van het Team Vlaams opleidingsverlof van de Vlaamse overheid. Er wijzigen namelijk enkele zaken, die echter nog niet zijn gepubliceerd, maar die we graag reeds bekijken in dit artikel.

Hieronder vindt u een opsomming van de nieuwigheden:

  • De refertemaand om “het recht op” te berekenen, wordt vervroegd. Men gaat nu kijken naar het tewerkstellingspercentage van maart van het schooljaar voordien en niet meer naar dat van september van het huidig schooljaar. Hierdoor kan men de aanvragen voor het schooljaar 2023-2024 al deze maand goedkeuren. Bij een onvoldoende tewerkstelling in maart 2023, berekent men dit op basis van het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de eerste opleiding start. Deze beslissingen kan men pas versturen eenmaal de tewerkstellingsgegevens binnen zijn.
  • Ook voor het schooljaar 2023-2024 blijft de verdubbeling van het persoonlijk maximum van toepassing bij het volgen van minstens 2 opleidingen met een ander initiatief, zowel van werkgever en van werknemer.
  • Er is ook voor het schooljaar 2023-2024 een verlenging van de versoepelde maatregel om aan het minimum van 32 uur opleiding te komen. Men mag dus hiervoor dus nog steeds modules bij verschillende opleidingsverstrekkers samenvoegen.
  • De werkgever kan vanaf dit schooljaar ook in het WSE-loket een dossier- en betaaloverzicht in CSV-formaat van al uw werknemers en schooljaren terugvinden.
  • De Vlaamse overheid heeft ook een nieuwe handleiding en tutorials voor werkgevers met tips & tricks. De link vindt u hier.

Als algemene informatie willen we nog de uiterlijke indieningsdatum voor terugbetalingsaanvragen bevestigen: deze moeten uiterlijk binnen de 3 maanden na de startdatum van de opleiding ingediend worden.

Meer nieuws