Berekeningen

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Volgens het sociaal fonds van het APCB bedraagt de indexering op 1 januari 2023 11,08% voor de lonen van alle bedienden van PC 200.

De jaarlijkse premie bedraagt € 307,94.

Bron: https://www.sfonds200.be/nl/

Meer nieuws