Sincerely Media H Dfb Tw64 Dgs Unsplash

Op 26 december 2022 werd een wet goedgekeurd die zaterdag blijft beschouwen als werkdag op arbeidsrechtelijk en sociaal vlak, tenzij een specifieke bepaling uitdrukkelijk iets anders voorziet. Deze wet trad op 1 januari 2023 in werking.

Verder wordt zaterdag vanaf 1 januari 2023 niet meer beschouwd als een werkdag door een wijziging van het Burgerlijk Wetboek. De wet van 26 december 2022 werd goedgekeurd om de gevolgen hiervan voor het arbeids- en sociale zekerheidsrecht te vermijden.

Bron: Wet van 26 december 2022 houdende de neutralisatie van artikel 1.7 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het arbeidsrecht en de sociale zekerheid en sociale bijstand, BS 30 december 2022.