Christopher Gower Vj Mgq Uk S8Q8 Unsplash

Door het coronavirus hebben veel werkgevers en werknemers voor het eerst kennis gemaakt met thuiswerk. Ondanks dat het coronavirus min of meer onder controle is kunnen we vaststellen dat veel werkgevers hier occasioneel of structureel gebruik van zijn blijven maken. Thuiswerk is dus voor een groot deel ingeburgerd geraakt in onze wijze van arbeid. Naast vele positieve kenmerken van thuiswerk is de overheid en Europa ook bezorgd voor mogelijke nadelige gevolgen hiervan. Thuiswerk kan ook, wanneer het niet is ingeperkt, een grote impact hebben op de work-lifebalance van een werknemer. Daarom heeft de overheid in de arbeidsdeal ook een verplichting voor ondernemingen vanaf 20 werknemers ingevoerd om een deconnectiebeleid te implementeren.

Deconnectie

Ondernemingen met minstens 20 werknemers moeten, ten laatste tegen 1 januari 2023, een cao afsluiten of minstens bepalingen opnemen in het arbeidsreglement omtrent deconnectie. Het gaat onder andere over praktische bepalingen omtrent het niet bereikbaar zijn buiten de uurroosters, richtlijnen omtrent het gebruik van digitale hulpmiddelen (bijvoorbeeld afwezigheidsberichten, uitschakelen van servers,…) en sensibiliseringsacties voor zowel de werknemers als voor het leidinggevend personeel. Het uiteindelijke resultaat moet zijn dat werknemers buiten de werkuren zich kunnen bezighouden met hun privéleven.

Indien er door de NAR of sector een cao wordt voorzien dan dient er niets meer te gebeuren. Vermoedelijk wordt er in de bouwsector hier niets voor voorzien. Wel heeft het Verbond van Belgische Ondernemingen een uitgebreide infonota opgesteld over deconnectie waar ook een model van aanpak staat in opgenomen dat kan dienen als basis voor een ondernemings-cao of een addendum voor het arbeidsreglement betreffende deconnectie. U kan deze infonota via onderstaande knop downloaden.

UPDATE: de maatregel is uitgesteld tot invoering is drie maanden uitgesteld. U vindt meer informatie in het artikel 'Recht op deconnectie: drie maanden uitstel om de nodige afspraken te maken'.