Bruno Neurath Wilson G Ih Dnzcfqyw Unsplash

Werknemers die uit dienst gaan hebben, in bepaalde gevallen, toch nog recht op een betaalde feestdag die na de datum van uitdiensttreding valt. Wanneer dat dit voor de eerste maal voorvalt komt dit soms als een verrassing voor de werkgever. Daarom dat we graag de regelgeving hieromtrent even voorstellen.

Een werkgever is volgens de wetgeving verplicht om het loon van een feestdag te betalen in de volgende situaties:

  • Wanneer de werknemer 15 dagen tot 1 maand in dienst was, is de werkgever maximaal het loon van één feestdag verschuldigd wanneer dat die feestdag valt binnen de 14 dagen na de datum van de uitdiensttreding.
  • Wanneer de werknemer 1 maand of langer in dienst was heeft hij/zij recht op alle feestdagen binnen de 30 dagen na de datum van de uitdiensttreding.
  • De bouwarbeiders (PC 124) hebben recht op het loon van de feestdagen van Kerstmis en Nieuwjaar. Dit geldt enkel indien ze vallen binnen de 60 dagen na de datum van de uitdiensttreding.

In bepaalde gevallen hebben de werknemers echter geen recht op de uitbetaling van zo’n feestdagen ook al voldoen ze aan één van de bovenstaande situaties:

  • Wanneer de werknemer zelf ontslag neemt, ook bij een wederzijds akkoord.
  • Wanneer de werknemer wordt ontslagen omwille van dringende redenen.
  • Wanneer de werknemer reeds bij een nieuwe werkgever is beginnen te werken, ook al heeft hij/zij bij die nieuwe werkgever geen recht op die betaalde feestdag.

De feestdag wordt geboekt bij de laatste periodieke loonverwerking van de werknemer.