Pexels Olga Lioncat 7245333

Één van de pijlers van de CAO is het verbeteren van de work-life balance van werknemers, en het afbouwen van de arbeid voor werknemers die dichtbij de pensioensleeftijd zitten. Daarnaast ligt de focus op het behouden van werknemers binnen de sector.

Verlenging SWT

Het sectoraal akkoord verlengt het 'Stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag' (SWT) voor werknemers op leeftijd naar 30 juni 2025. Werknemers kunnen maandelijks een aanvullende vergoeding krijgen via Constructiv. Het SWT bevat de volgende stelsels:

 • Algemene regeling vanaf 62 jaar;
 • De bijzondere regeling vanaf 60 jaar met 40 jaar loopbaan;
 • De bijzondere regeling vanaf 60 jaar met 33 jaar loopbaan en definitieve ongeschiktheid;
 • Solidarisering SWT-stelsel vanaf 58 jaar met 35 jaar loopbaan voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen. Voor dit stelsel moet er een attest bekomen worden van het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris).

Daarnaast is er ook een verlenging goedgekeurd van de vrijstelling aangepaste beschikbaarheid. Hierdoor zijn bouwvakarbeiders die gebruik hebben gemaakt van een SWT-regeling vrijgesteld van het actief zoeken naar nieuw werk.

Hierbij geven we de gegevens van deze CAO, deze zijn belangrijk om in te vullen op het C4-document: Naam: Paritair Comité voor het Bouwbedrijf - CAO van 26 juni 2023 – Toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding (werkloosheid met bedrijfstoeslag) ten laste van Constructiv Datum einde geldigheidsduur: 30/06/2025 Datum neerlegging: 24/07/2023 Registratiedatum: 21/08/2023 en Registratienummer: 181691

De forfaitaire bedragen van de aanvullende vergoeding werden met ingang van 1 juli 2023 aangepast zodanig dat ze op die manier opnieuw voldoen aan de NAR-CAO nr. 17. Hieronder vindt u een tabel met de oude en nieuwe bedragen:

Bedragen tot 30/06/2023

Bedragen vanaf 01/07/2023

Arbeiders met gezinslast

Overige arbeiders

Arbeiders met gezinslast

Overige arbeiders

Cat. I

€ 319,10

€ 193,27

€ 379,63

€ 225,10

Cat. IA

€ 346,00

€ 214,44

€ 419,06

€ 258,07

Cat. II

€ 355,00

€ 220,95

€ 432,03

€ 268,91

Cat. IIA

€ 395,00

€ 252,24

€ 474,13

€ 304,11

Cat. III

€ 403,00

€ 260,43

€ 485,58

€ 313,69

Cat. IV

€ 451,00

€ 298,32

€ 540,80

€ 359,85

Ploegbaas B

€ 532,00

€ 364,82

€ 635,49

€ 439,56

Meestergast

€ 609,00

€ 432,00

€ 725,06

€ 519,27


Verlenging sectorale regeling voor landingsbanen

In de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 kunnen werknemers gebruik maken van één van de vijf onderstaande uitzonderingen:

 • Werken in een onderneming die erkend is als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering;
 • Minstens 35 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben;
 • Een zwaar beroep uitoefenen;
 • Nachtwerk verrichten;
 • Ongeschikt zijn om de activiteit in de bouwsector te blijven uitoefenen.

om uitkeringsrecht te bekomen vanaf 55 jaar, moet er een sectorale CAO in toepassing van de NAR-CAO nr. 170 zijn afgesloten.

Binnen het PC 124 werd er hiervoor ook een nieuw CAO landingsbanen tot 30 juni 2025 afgesloten. Hierbij geven we ook de gegevens van deze CAO, deze zijn belangrijk om onder meer in te vullen op de aanvraagdocumenten van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA): Naam: Paritair Comité voor het Bouwbedrijf - CAO van 26 juni 2023 – Landingsbanen Datum einde geldigheidsduur: 30/06/2025 Datum neerlegging: 24/07/2023 Registratiedatum: 21/08/2023 en Registratienummer: 181694

Tijdskrediet met motief

De tijdskredietregeling met motief helpt werknemers om het professionele leven te combineren met het gezinsleven. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld een dag vrijaf nemen omdat ze voor hun kind (jonger dan 8) moeten zorgen.

Het recht op voltijds en halftijds tijdskrediet met motief wordt als volgt toegekend:

 • Er wordt een recht op 36 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief ‘opleiding’ gecreëerd.
 • Er wordt een recht op 51 maanden voltijds of halftijds tijdskrediet met motief ‘zorg’ en ‘ziek kind’ gecreëerd. Onder dit motief wordt de volgende regelingen voorzien:
  • De zorgen voor zijn/haar kind dat jonger is dan 8 jaar;
  • Het verlenen van palliatieve zorgen;
  • De zorgen of medische bijstand verlenen aan een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad.

De toepassing van de sectorale CAO over de uitsluitingen van het recht op tijdskrediet, dit betreffende bepaalde functies die hiervan geen gebruik kunnen maken, wordt uitgebreid tot de voormelde stelsels van voltijds en halftijds tijdskrediet met motief.

Hierbij de gegevens van deze CAO: Naam: Paritair Comité voor het Bouwbedrijf - CAO van 26 juni 2023 – Tijdskrediet met motief Datum einde geldigheidsduur: 30/06/2025 Datum neerlegging: 24/07/2023 Registratiedatum: 21/08/2023 en Registratienummer: 181695

Jobcoaches

Binnen Constructiv worden sectorale jobcoaches aangeduid. Zij richten zich tot de bouwvakarbeiders die de sector dreigen te verlaten.

Men heeft vier doelstelling opgemaakt en deze vindt u hieronder terug in volgorde van prioriteit:

 • Retentie binnen het bedrijf;
 • Retentie binnen de sector;
 • Retentie als opleider;
 • Retentie op de actieve arbeidsmarkt.

Het project wordt verder uitgewerkt door Constructiv.. Het beroep doen op een jobcoach gebeurt enkel op initiatief van de werkgever of de werknemer, de jobcoach kan dus zelf geen initiatief nemen.

Constructiv maakt ook een stand van zaken op van wat de sector reeds heeft gedaan, en nog moet doen, om de werkdruk en de zwaarte van het beroep te verminderen.

Meer nieuws