Administration

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft via een omzendbrief, en een publicatie op haar website, gecommuniceerd dat vanaf 1 januari 2023 de versoepelde toelatingsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid een einde kennen. Deze waren begin 2020 in voege getreden door de coronacrisis.

Over welke versoepelingen gaat het en wat dient er terug te gebeuren vanaf 1 januari 2023? We bekijken deze hieronder met u:

  • De uitkeringsaanvraag verloopt voor de werknemer terug via het normale C3.2-formulier en het formulier C1. Dit laatste formulier meldt de persoonlijke en familiale toestand alsook de andere activiteiten en inkomsten van de werknemer.
  • Werknemers ouder dan 65 jaar die van een pensioen genieten kunnen geen aanspraak meer maken op tijdelijke werkloosheid.
  • De werknemer dient vanaf de eerste dag van de eerste effectieve werkloosheidsdag terug in het bezit te zijn van een genummerde C3.2A controlekaart. Deze moet ook ingevuld zijn volgens de instructies die op de controlekaar vermeld staan. De afgifte aan de werknemer gebeurt door de werkgever op eigen initiatief. Bouwarbeiders (PC 124) zijn net zoals vroeger verplicht dagelijks hun C3.2A-kaart bouw, beter gekend als ‘dopkaart bouw’, in te vullen voordat ze aan het werk gaan en deze ook steeds bij zich te hebben. De bouw- en andere arbeiders moeten op het einde van de maand deze controlekaarten indienen bij hun betaalinstelling.
  • De werkgever dienen deze genummerde C3.2A controlekaarten aan te vragen bij de RVA, ORBISS-klanten kunnen deze bekomen via hun dossierbeheerder.
    Bouwonderneming krijgen deze ‘dopkaarten bouw’ voor hun arbeiders via Constructiv in de loop van de maand december 2022 toegestuurd.
    Constructiv wist ons te melden dat de werkgevers voor een Dimona in dienst van een bouwarbeider vanaf 1 januari 2023 ook terug melding moeten doen van de nummers van twee blanco ‘dopkaarten bouw’.
  • De C3.2A controlekaart moet door de werkgever terug in een papieren of elektronisch validatieboek ingeschreven worden. Echter is deze verplichting niet van toepassing voor werknemers uit de bouwsector en voor tijdelijke werkloosheid vanwege slecht weer of vanwege economische oorzaken.
  • Er moet opnieuw een ASR aangifte scenario 2 en 5 te gebeuren na het einde van de maand. Dit doet ORBISS Sociaal secretariaat automatisch voor zijn klanten.

De versoepelde procedure en voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid vanwege economische oorzaken stopt ook op 31 december 2022. Waardoor de reglementering van voorheen terug van toepassing wordt. Belangrijk is dus dat de kennisgevingstermijn terug van 3 naar 7 dagen gaat voor economische redenen. De sectorale uitzonderingen op deze kennisgevingstermijn, zoals deze voor de bouwsector (PC 124), blijven evenwel van kracht. Voor verdere informatie hierover verwijzen u graag naar infoblad E22 van de RVA.
Tijdelijke werkloosheid vanwege de energiecrisis kan nog wel tot en met 31 maart 2023 toegepast worden via een versoepelde procedure.

Bron: RVA-website