Christiana Rivers It Qv5W Ishw Unsplash

Vandaag is het internationale knuffeldag, al zal social distancing dit in deze coronatijden veelal bemoeilijken. Een welgemeende knuffel kan deugd doen, maar het is verstandig om jezelf ervan te verzekeren dat jouw knuffel gewenst is, zeker op de werkvloer.

Als werkgever moet u uw werknemers beschermen tegen grensoverschrijdend gedrag op het werk. De wet omschrijft drie vormen:

  • geweld
  • pesterijen
  • ongewenst seksueel gedrag

Er zijn wettelijke, preventieve maatregelen die u verplicht moet nemen om ongewenst gedrag in uw onderneming te vermijden en de psychosociale risico’s voor uw werknemers te voorkomen.

In uw arbeidsreglement vermeldt u de contactgegevens van de vertrouwenspersoon en van de preventieadviseur. Vaak zal dit een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk zijn. In dat geval volstaat het telefoonnummer van deze dienst.

Ook de procedures, waarvan een werknemer gebruik kan maken als hij/zij een verzoek tot psychosociale interventie wil indienen, moeten in het arbeidsreglement opgenomen zijn. Via deze informatie is uw werknemer op de hoogte, welke stappen hij/zij kan ondernemen.

ORBISS voorziet standaard de wettelijke bepalingen in het arbeidsreglement voor haar klanten. Ook voor een revisie van uw arbeidsreglement kan u steeds bij ons terecht.

Meer nieuws