Nik Shuliahin Bu Nwp1B L0Nc Unsplash

Het aantal mensen dat langer dan een jaar thuiszit door een psychische aandoening, blijft jaar na jaar onrustwekkend stijgen. Eind 2017 waren er meer dan 140.000 mensen in dat geval, een stijging van 39 procent in vijf jaar tijd.

Deze stijging is vooral te wijten aan burn-out­gevallen, een groot probleem op de werkvloer en dat in alle beroepsgroepen. Bovendien wordt de impact ervan op een organisatie veel te laag ingeschat. Het RIZIV keerde in 2017 bijna twee miljard euro uit aan langdurige thuiszitters met een psychische stoornis.

Nochtans zijn stress en burn-out sinds 1 september 2014 opgenomen in de Belgische welzijnswet. Als werkgever moet u het welzijn van uw werknemers bevorderen door collectieve en individuele beschermingsmaatregelen te nemen, aan risicopreventie te doen, opleidingen en informatie aan te bieden. Stress en burn-out voorkomen bij uw medewerkers is meer dan ooit de verantwoordelijkheid van de werkgever en de nadruk ligt meer op preventie dan op bestrijding.

Goed om te weten: burn-out heeft minder met leeftijd of geslacht en méér met de werkomgeving te maken. De beste preventie is dus werk maken van fysiek en mentaal gezonde medewerkers en van optimale werkomstandigheden.

U moet als werkgever met andere woorden een plan van aanpak hebben om problemen rond welzijn op het werk te voorkomen en op te lossen. Dat geldt zowel voor grote bedrijven met een uitgebreide HR-afdeling als voor kleine bedrijven.

Hoe duidelijker bepaalde zaken vooraf geregeld zijn, hoe vlotter de oplossing als het fout loopt. Schenk daarom voldoende aandacht in uw arbeidsreglement aan welzijn op het werk, preventie en wat uw werknemers kunnen ondernemen indien er iets gebeurt. In België zijn werkgevers verplicht om de psychosociale risico’s (PSR’s) in hun onderneming te beoordelen en maatregelen op te zetten om ze te voorkomen. Preventie van PSR’s moeten geïntegreerd worden in het preventiebeleid.

Verder is het eveneens zeer belangrijk om georganiseerd te zijn indien het fout loopt en u och geconfronteerd wordt met burn-out bij uw werknemers. Het eerste aanspreekpunt voor een werknemer als er zich een probleem voordoet, is de dienst voor preventie en bescherming op het werk. U kan dit intern organiseren of uitbesteden aan een externe partner. Sowieso moet u als bedrijf een preventieadviseur aanstellen en is het ook aanbevolen om ook een vertrouwenspersoon aan te duiden.

Voor meer informatie aangaande preventie en herstel van een burn-out kan u terecht op volgende website die is opgezet door de overheid: www.stressburnout.belgie.be

Ook bij Mensura kan u advies bekomen: https://www.mensura.be/nl/gezonde-werknemers/burn-out