Loonsverhoging

Op 1 januari van elk jaar worden de minimumlonen en de reële lonen van de bedienden van PC 200 (APCB – Aanvullend Paritair Comité voor de Bedienden) geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de gezondheidsindex in het jaar voordien.

Er is een indexering van 0,95 % voorzien voor alle lonen van bedienden van PC 200.Deze worden door de diensten van ORBISS automatisch toegepast.

Deze indexering zorgt ook voor een verhoging van de minimum barema’s die in dit paritair comité van kracht zijn. De barema’s zijn op gedeeld in 4 niveaus op basis van het takenpakket en verhogen naarmate de jaren beroepservaring.

U kan de barema’s bekomen bij uw payroll consulent.