Geboorteverlof 2

Bij de geboorte van een kind hebben ouders, vader of mee-ouder, momenteel recht op 10 dagen geboorteverlof.
De wet is nu zo veranderd dat men het aantal dagen geboorteverlof stapsgewijs uitbreidt.

De regeling van het geboorteverlof is van toepassing op:

  • de vader van het kind t.a.v. wie de afstamming langs zijn zijde vaststaat;
  • de mee-ouder, dit is de lesbische partner van de moeder van het kind of de samenwonende vriend van de moeder die het kind niet erkend heeft.

Voor geboortes tot en met 31 december 2020 hadden werknemers het recht om gedurende maximaal 10 dagen geboorteverlof op te nemen.

Vanaf 1 januari 2021 wordt het aantal dagen geboorteverlof stapsgewijs opgetrokken tot 20 dagen in 2023:

  • geboorte vanaf 1 januari 2021: 15 dagen geboorteverlof;
  • geboorte vanaf 1 januari 2023: 20 dagen geboorteverlof.

Een deeltijdse werknemer heeft recht op hetzelfde aantal dagen geboorteverlof. Er is immers geen wettelijke of reglementaire basis voorhanden om de duur van het verlof van een deeltijdse werknemer te beperken in functie van zijn deeltijds arbeidsregime. De betrokkene kan wel enkel dagen verlof opnemen voor de dagen waarop hij normaal werkt volgens zijn arbeidsregeling.

Deze dagen mogen door de werknemer vrij gekozen worden binnen 4 maanden te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Het geboorteverlof moet niet aaneensluitend genomen worden; de werknemer kan de dagen spreiden over de periode van 4 maanden vanaf de bevalling. De dag van de bevalling geldt als eerste dag van de periode van 4 maanden.

De geboorte van een tweeling of meerling geeft toch slechts éénmaal recht op het voorziene aantal dagen geboorteverlof.
Tijdens de eerste 3 dagen van het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn volledige loon ten laste van de werkgever.

Tijdens de volgende dagen van het geboorteverlof ontvangt de werknemer geen loon, maar ontvangt hij een uitkering toegekend via het ziekenfonds. Deze uitkering bedraagt 82% van het gederfde loon, dat beperkt wordt tot het ZIV-loonplafond.

Bron: Programmawet dd. 20 december 2020, BS 30 december 2020.

Meer nieuws