Exhaust 3538412 1920

Sinds 2019 hanteren de fiscus en de RSZ dezelfde regels rond de te gebruiken CO2-uitstoot voor het bepalen van het voordeel alle aard. Deze overgangsregeling liep tot eind 2020 in afwachting van nieuwe wetgeving. Deze wetgeving bleef echter uit en dus stelt zich de vraag: welke CO2-waarde moet in 2021 gehanteerd worden?

Over de manier waarop de CO2-uitstoot van een wagen wordt gemeten, is al veel inkt gevloeid. Sinds 1 september 2018 vervangt de WLTP-methode (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) de klassieke NEDC-methode (New European Driving Cycle).

De WLTP-methode werd in het leven geroepen na de dieselgate-affaire en geeft een realistischer beeld van de werkelijke CO2-uitstoot van een wagen. Dit uit zich ook in de scores; de nieuwe WLTP-test resulteerde in een CO2-uitstoot die gemiddeld tot 20 procent hoger lag dan de oude manier van meten, de NEDC. Om het resultaat van de WLTP om te zetten naar NEDC, gebruikte men de term NEDC 2.0.

Vanaf 2021 mogen autoconstructeurs nog een NEDC 2.0-waarde berekenen maar zijn ze dit niet meer verplicht. Er zijn vanaf dit jaar dus drie situaties mogelijk;

  • Het voertuig is gehomologeerd volgens de oude NEDC-methode en de autoconstructeur heeft enkel een NEDC-waarde vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC)
  • Het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-methode en de autoconstructeur heeft zowel een NEDC 2.0-waarde als een WLTP-waarde vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC)
  • Het voertuig is gehomologeerd volgens de nieuwe WLTP-methode en de autoconstructeur heeft enkel een WLTP-waarde vermeld op het gelijkvormigheidsattest (COC)

Als gevolg hiervan hebben de fiscus en de RSZ besloten dat er bij de bepaling van het voordeel alle aard en de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen vanaf 01/01/2021 moet rekening gehouden worden met volgende CO2-waarde:

  • De NEDC (1.0) CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een NEDC-waarde heeft
  • De WLTP CO2-waarde wanneer het voertuig enkel een WLTP-waarde heeft
  • Vrije keuze wanneer het voertuig zowel een NEDC 2.0 waarde als een WLTP-waarde heeft

Meer nieuws