Electricien

De minimumbarema's van de werknemers vallend onder PSC 149.01, elektriciens, zijn naar jaarlijkse gewoonte op 1 januari geïndexeerd.

U vindt hieronder de volgende baremaschalen voor de arbeiders werkend in een 38 uur, een 39 uur en een 40 uur week alsook de sectorale minimum barema's voor arbeiders en jobstudenten in PSC 149.01.