Nabeel Syed Jk3 Uhdwjcs Unsplash 1

Verplaatsingsvergoedingen

Arbeiders tewerkgesteld in de bouwsector, hebben recht op een mobiliteitsvergoeding voor hun woon-werkverplaatsingen. Maken zij die verplaatsingen met een eigen vervoersmiddel of het openbaar vervoer, hebben zij bovendien recht op een tussenkomst in de verplaatsingskosten.

Het bedrag van de mobiliteitsvergoeding en de tussenkomst in de verplaatsingskosten is opgenomen in barema’s. ORBISS sociaal secretariaat ontwikkelde hiervoor een gebruiksvriendelijke Excel-tool, die op basis van de afstand en het vervoersmiddel de correcte bedragen voor u berekent.

Mobiliteitsdag

Arbeiders die op jaarbasis veel kilometers afleggen, hebben recht op een extra betaalde dag vrijaf; de mobiliteitsdag. Deze dag wordt toegekend wanneer een arbeider mobiliteitsvergoeding ontvangt voor een totaal van 43.000 kilometer of meer per kalenderjaar. De mobiliteitsdag moet uiterlijk tegen eind maart van het volgende kalenderjaar opgenomen worden.

Detail mobiliteit

De werkgever moet maandelijks aan de arbeiders een schriftelijk overzicht bezorgen van de mobiliteitsvergoedingen. De CAO van de mobiliteit voorziet echter ook de mogelijkheid om de werkgever vrij te stellen van de verplichting om een detail af te leveren. Contacteer ons voor de nodige documenten.