2023

De FOD Financiën heeft de geïndexeerde bedragen voor het inkomstenjaar 2023 (aanslagjaar 2024) bekendgemaakt. De fiscale bedragen die tot recentelijk de ronde deden voor 2023 waren officieus tot deze bekendmaking.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening:

Omschrijving

Geïndexeerd bedrag 2023 (aanslagjaar 2024)

Jaarbedragen, tenzij anders vermeld

Vervoer

Fietsvergoeding

€ 0,27/km

Fiscaal vrijgesteld bedrag privé-vervoer

€ 470

Minimum voordeel alle aard bedrijfswagen

€ 1.540

Kunstenaars

Kleine vergoedingsregeling

€ 147,67/dag

€ 2.953,37/jaar

Sportbeoefenaars

Maximale beroepsinkomsten

€ 23.030

Studentenarbeid

Maximuminkomen vrijstelling personenbelasting

(ongehuwde student)

€ 10.160

Maximum bestaansmiddelen persoon ten laste:

Algemeen:

Bruto belastbaar inkomen 2023

Netto belastbaar inkomen 2023

€ 4.775

€ 3.820

Kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2023

Netto belastbaar inkomen 2023

€ 6.900

€ 5.520

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:

Bruto belastbaar inkomen 2023

Netto belastbaar inkomen 2023

€ 8.762,50

€ 7.010

PC-privéplan

Aankoop PC, printer, internet, …

€ 1.030

Max. bruto belastbaar loon werknemer

€ 40.440

Loonbonus

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

€ 3.434

Bron: Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – Aanslagjaar 2024, www.fisconetplus.be.