Controle

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft zopas bekend gemaakt welke flitscontroles zij in 2022 zal organiseren.

Voor 2022 werden de volgende sociale flitscontroles aangekondigd:

  • januari: bewakingssector;
  • februari: transportsector (inclusief koeriersbedrijven);
  • mei: bouwsector;
  • juli: horecasector;
  • september: land- en tuinbouwsector;
  • november: grootsteden (inclusief carwash).

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Dit neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zware inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

De SIOD heeft voor deze flitscontroles een aantal checklists gepubliceerd, die u kan gebruiken ter voorbereiding van een eventuele controle.

Tijdens de flitscontroles zullen de sociaal inspecteurs ook verder aandacht besteden aan de naleving van de COVID-19-maatregelen.

Bron: www.siod.belgie.be.