Casual Grains 0 Adph Xnb Rbw Unsplash

Eerder lieten wij u reeds in ons artikel ‘einde van de versoepelingsregels voor tijdelijke werkloosheid’ weten dat de versoepelde procedures inzake met ingang van 1 januari 2023 niet meer zullen gelden.

Vanaf 1 januari 2023 worden de gewone formaliteiten bij tijdelijke werkloosheid van uw werknemers bijgevolg opnieuw van toepassing. Aangezien de procedure en verplichtingen voor economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden mogelijk niet bij iedereen zo vers in het geheugen ligt gaan we deze in dit artikel nog eens overlopen.

De RVA publiceerde eveneens recent een nuttig document met een aantal veelgestelde vragen over tijdelijke werkloosheid vanaf 1 januari 2023 en een overzicht van de stelsels tijdelijke werkloosheid en de geldende procedures die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn. U kan deze FAQ TW van de RVA hier raadplegen.


Economische werkloosheid arbeiders

Verplichte werkweek

De verplichte werkweek is opnieuw van toepassing. Na een periode van maximum 4 weken (bij een volledige schorsing) of 3 maanden (bij een gedeeltelijke schorsing) moet een verplichte werkweek worden gerespecteerd alvorens de economische werkloosheid opnieuw kan worden ingeroepen. Sectoren kunnen hiervan afwijken en een langere duur voorzien.

Formaliteiten

De werkgever moet een kennisgeving doen aan de werknemers. De kennisgeving vermeldt de eerste voorziene werkloosheidsdag en moet minstens 7 kalenderdagen op voorhand gebeuren. Dit kan door aanplakking of door een individuele kennisgeving. Is er een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging aanwezig in het bedrijf, dan moeten zij geïnformeerd worden.

Op dezelfde dag van de kennisgeving aan de arbeiders, moet de werkgever voorafgaandelijk een elektronische mededeling van de voorziene economische werkloosheid versturen naar de RVA.

Voor de werkgevers met arbeiders die ressorteren onder PC 124 van het bouwbedrijf blijft echter de sectorale uitzondering van 3 werkdagen van kracht.

Voor elke arbeider die economisch werkloos wordt gesteld, moet de werkgever een elektronische mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag in de maand versturen naar de RVA.

De werkgever dient opnieuw een controleformulier C3.2A af te leveren aan elke arbeider die economisch werkloos is. Dit moet gebeuren uiterlijk de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand. Ook dient er opnieuw een (papieren of elektronisch) validatieboek bijgehouden te worden. Indien de economische werkloosheid de volgende maand doorloopt, moet de werkgever van die maand een nieuw formulier C3.2A overhandigen aan de werknemer vóór de eerste effectieve werkloosheidsdag.


Economische werkloosheid bedienden

Het stelsel van economische werkloosheid voor bedienden kan enkel gebruikt worden door ondernemingen in moeilijkheden. De “oude” procedure is opnieuw van toepassing.

Onderneming in moeilijkheden

De substantiële daling van minimum 10% van de omzet, de productie of de bestellingen in één van de vier kwartalen voorafgaand aan de aanvraag voor de invoering van de economische werkloosheid, zal opnieuw moeten vergeleken worden met het overeenstemmende kwartaal van één van de laatste twee kalenderjaren voorafgaand aan het indienen van de aanvraag (en niet meer met hetzelfde kwartaal in 2019).

Formaliteiten

  • De werkgever moet voorafgaand een schriftelijke aanvraag indienen waarin hij aantoont dat hij voldoet aan de voorwaarden om beschouwd te worden als een “onderneming in moeilijkheden”. Dit gebeurt aan de hand van het formulier C106A;
  • De werkgever moet gebonden zijn door een cao of een ondernemingsplan;
  • Verder zijn de modaliteiten, ( zoals hierboven vermeld ) bij de arbeiders, ook van toepassing.