Thuiskantoor

De regering heeft nu ook besloten om de versoepelde procedure van tijdelijke werkloosheid te verlengen tot en met 31 december 2021. De Ministerraad dient deze regeringsbeslissing nog wel te bekrachtigen.

Zoals u weet dient de versoepelde procedure om de Belgische ondernemingen toe te laten te kunnen inspelen op de economische gevolgen van het coronavirus en de verplichtingen hieromtrent.

Tot het einde van 2021 kan een werkgever dus, zonder voorafgaandelijke aanvraag, tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door het coronavirus toepassen. De bewijslast van de correcte reden om deze vorm van tijdelijke werkloosheid te gebruiken ligt wel bij de werkgever.

Tevens is er geen verplichting, tot en met 31 december 2021, om C3.2A controleformulieren/C3.2A Bouw mee te geven met de werknemers. Hierdoor vervalt ook de plicht, voor die periode voor bouwondernemingen, om bij een Dimona-indienstmelding van een arbeider 2 controlekaartnummers mee te vermelden.