Markus Spiske Ms6 N G Btb Cq Unsplash

In de wandelgangen hoor je wel eens vertellen dat de uiteindelijke kost bij de tewerkstelling van de arbeider voor een bouwonderneming overeenkomt met een brutoloon x 2. Waar of onwaar?

Met ORBISS zoeken wij voor u uit of een bouwvakarbeider met een uurloon van 17 EUR bruto u inderdaad 34 EUR kost.

Wij vatten het eerst even samen in een tabel.

Bruto-uurloon arbeider

17 EUR

Aantal uur tewerkstelling in de maand

173,33

Bruto-maandloon

2.946,61 EUR

RSZ-werkgeversbijdrage (32,71 % brutoloon x 108 %)

1.040,94 EUR

Constructiv (13,27 % brutoloon x 108 %)

422,30 EUR

Forfaitaire bijdrage Constructiv

206,33 EUR

Getrouwheidszegels bouw (9,12 % brutoloon)

268,73 EUR

Weerverletzegels bouw (2,10 % brutoloon)

61,88 EUR

PATRONALE KOST

2000,18 EUR

(Voorlopige) Conclusie: de totale loonkost komt overeen met het brutoloon x 1,68.

Maar … er zijn echter nog een aantal onrechtstreekse lasten die volgens de tabellen uitgewerkt door de Confederatie Bouw al gauw tot een 30 % kunnen oplopen. Denken we maar aan de mobiliteitsvergoedingen, verzekering arbeidsongevallen, werkkledij, loonkost voor onrendabele uren (bijv. feestdagen,…) ecocheques, ….

(Slot) conclusie: een arbeider in de bouw kost inderdaad bijna het dubbele van het uurloon.

Met die nuance dat er verschillen bestaan tussen de bouwbedrijven met dan wel het kengetal 024 (bijv. ruwbouw), 054 (bijv. dakbedekking), 044 (bijv. vloerders) en 026 (voltooiingswerkzaamheden, en grotere (+ 20 werknemers) dan wel kleinere bouwondernemingen (minder dan 20 of 10 werknemers in dienst). En bovendien kan je als bedrijf nog in functie van het aantal werknemers of het profiel van de werknemer zelf soms nog van een bepaalde de RSZ-vermindering genieten.

Om een accurater beeld te krijgen, neem contact op met uw dossierbeheerder. Wij bezorgen u een loonkostensimulatie op maat van uw bedrijf!