Maddi Bazzocco Wa Najoi7 Jz8 Unsplash

De vakantieperiode ligt juist achter ons maar de bouwondernemingen weten uiteraard nu al graag waar ze aan toe zijn voor het komend kalenderjaar.

De bouwkalender van 2024 voor de provincie Antwerpen is ons immers kenbaar gemaakt door onze collega's van Embuild Antwerpen. U vindt de bouwkalender hier.

De vakantieregeling voor de bouwsector in de provincie Antwerpen bestaat uit 3 verschillende vormen van sluitingsdagen:

  1. De in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, PC 124, vastgelegde inhaalrustdagen.
  2. De wettelijke feestdagen en de in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, PC 124, vastgelegde vervangingsdagen voor feestdagen.
  3. De door de sociale partners aanbevolen collectieve verlofperiode tijdens de zomer.

De inhaalrustdagen en feestdagen zijn verplicht te volgen en dienen ook vermeld te worden in het arbeidsreglement.

Indien u deze aanbevolen collectieve verlofperiode wenst toe te passen dan moet u enkel nakijken of er in uw arbeidsreglement staat vermeld dat de onderneming de regionale verlofregeling volgt.

Belangrijk om te weten is dat het bouwverlof in de provincie Antwerpen dit jaar start vanaf de 3de maandag van juli, meer bepaald dus 15 juli 2024. Daarnaast wordt de feestdag van 21 juli, die in 2024 op een zondag valt, collectief verzet naar vrijdag 16 augustus 2024. Hierdoor worden er 15 vakantiedagen voorbehouden voor het bouwverlof in de zomer van 2024 en hebben de bouwvakarbeiders dat jaar maximaal 5 ‘losse’ vakantiedagen.

Wanneer u een afwijking wil op de collectieve verlofperiode dient u dit als onderneming zelf te melden aan de lokale directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Meer nieuws